Úvod Služby Kurzy Projekty Aktivity Aktuálne Kontakt Galéria
© ZH System, s.r.o., 2002~
Rozsah pôsobnosti   Realizácia projektov a rekvalifikačných kurzov pre úrady práce vo vybraných okresoch na území celého Slovenska. Od roku 1993 doteraz absolvovalo naše kurzy približne 3000 poslucháčov.
Uplatnenie sa absolventov kurzov   Absolventi kurzov sa uplatňujú na trhu práce na rôznych pracovných zaradeniach, kde využívajú nadobudnuté vedomosti, najmä v oblasti spracovania a vedenia ekonomickej agendy súkromných firiem a v obchodných činnostiach. Najlepší poslucháči sú vedení a usmerňovaní k tomu, aby si sami založili vlastné firmy a začali podnikať, v čom im aj po skončení kurzu naďalej poskytujeme metodickú pomoc a poradenstvo.
Lektorský zbor   Výučbu realizujeme vlastnými kmeňovými lektormi, ale aj externými lektormi z praxe, vysokých škôl a riadiacich inštitúcií. Vybraní lektori pôsobia aj ako sociálni a ekonomickí poradcovia.
i Aktivity